Lav din egen bladkompost

I efterårsdagene samler bladene sig på jorden og græsset, og hvis du ønsker en næringsrig bladkompost, er det nu, at du skal hive fat i kost, rive, løvblæser eller de bare næver og få samlet løs.

Sådan laver du din egen bladkompost

Komposterede blade er gode til skovbede og andre steder, hvor humusindholdet skal være højt. Du kan også lave din egen så- og priklemuld af bladkompost ved, når det er helt omsat, at blande det med lidt vasket sand og grus. Så er du fremover fri for at købe det, og du undgår at tømme tørvemoser rundt om i verden. 

Der er stor forskel på, hvor hurtigt blade komposterer. Blade fra eg og bøg indeholder meget garvesyre og er et par år om at blive nedbrudt. Langt hurtigere går det med blade fra ask, asp, birk, ahorn og elm. Efter et halvt år i deres egen kompostbunke er bladene halvomsat. Halvandet år, og komposten er helt omsat og klar til at komme i jorden i skovhaven, staudebedet, køkkenhaven, eller hvor du ønsker en god humusrig muld. 

TIP:
Man kan samle sine blade i bunker og flytte dem med en trillebør, hvis man vil have dem over i en ny kompostbeholder. Men hvis  der er mange blade, kan det være nemmere og hurtigere at flytte dem på en presenning.