Gør det selv el-arbejde - hvad må du selv lave?


Overraskende mange boliger har fejl, der er ulovligt eller forkert udført af gør det selv-folk i deres elinstallationer, og som i værste fald kan forårsage brand i hjemmet. Da al el-arbejde som udgangspunkt er potentielt farligt for den, der udfører el-arbejdet – uanset om det er en installatør eller dig selv – skal man være 100 % opmærksom. Håndterer du opgaven forkert, kan du få stød, hvilket i værste tilfælde kan resultere i brand eller i en dødsulykke.

Overhold sikkerheden, når du laver el-arbejde

Undgå at havne på skadestuen og i ulykkesstatistikkerne ved at overholde sikkerheden på det el-arbejde, du skal udføre. Overlad det store og grove arbejde til en autoriseret elinstallatør, og udfør kun det el-arbejde, som du lovligt må udføre.

Typisk kommer man til skade, når defekte eller uisolerede ledninger berøres, pærer udskiftes eller fatninger berøres. Men en elulykke kan også ske, når du fx berører defekte elapparater eller stikkontakter eller ved reparation af elapparater. Vær særlig opmærksom, hvis du har fugtige eller våde hænder. Det hænder desværre ofte, at børn også kommer i farezonen, når deres leg kommer tæt på stikkontakter, eller de måske kan finde på at bide i ledninger, adaptere og opladere.

Vær opmærksom på, at børn kan komme galt af sted med ledninger, stikdåser, adaptere og opladere.

Vær opmærksom på, at børn kan komme galt af sted med ledninger, stikdåser, adaptere og opladere.

Vil du undgå ulykker ved el-arbejde?

For at undgå ulykker, så sørg for at undgå:

Forkerte dimensionerede ledninger.

 • Ledninger og dele med løse forbindelser.
 • Åbne uisolerede ledninger og dele.
 • Forkert forbundne ledninger.
 • Ledninger uden afisolering.
 • Ledninger der har synlige skader.
 • Perforerede ledninger, fx af skruer eller søm.
 • Defekte stikkontakter og -propper.
 • Forkert monterede stikpropper.
 • Defekte eller manglende dæksler på stikkontakter.

Sikkert el-arbejde

Inden du skal i gang med at udføre el-arbejde, skal du strømmen afbrydes. Det er ikke nok kun at slukke på afbryderen i det pågældende rum. Strømmen skal afbrydes i måler- eller gruppetavlen. Forsikr dig herefter, at strømmen rent faktisk er afbrudt ved at tænde lyset det sted, du skal udføre el-arbejdet: Lyset skal forblive slukket, og du burde kunne arbejde sikkert. Supplerer du en spændingstester eller en polsøger, kan du sikre dig, at strømmen er afbrudt.

Bemærk at automatsikringer ikke kan fjernes, men kun afbrydes, og derfor er du kun 100 % sikker, hvis HFI/HPFI-relæet er afbrudt. Relæet bør i øvrigt testes minimum en gang årligt.

Korrekt værktøj til el-arbejde

Når du udfører el-arbejde, er det en god idé at have det rigtige værktøj til rådighed. Sørg for at have:

 • Spændningstester.
 • Isolerede skruetrækkere i forskellige størrelser.
 • Bidetang.
 • Afisoleringstang.

Hold styr på ledningerne

Hjemmets virvar af løse ledninger kan også give anledning for brandfare og særligt "fuglereder" og ”spaghetti” af ledninger bør undgås, ligesom lange rækker af opladere og adaptere bør fordeles rundt i flere rum/stik.

Ledningerne holdes forsvarligt på plads ved at sætte dem fast langs væggen eller på paneler. De fastgøres med limpistol, plastikclips eller i lister beregnet til ledninger. Brug aldrig søm, hæfteklammer eller kramper.

Du kan hurtigt komme galt af sted, hvis du udfører dårligt elarbejde.

Du kan hurtigt komme galt af sted, hvis du udfører dårligt elarbejde.

Hvad må du lave uden en autorisation?

 • Skifte en stikkontakt.
 • Skifte en stikprop.
 • Skifte en ventilator.
 • Skifte en afbryder i en eksisterende installation.
 • Trække ledninger fra stikkontakter eller fra udtag til lamper.
 • Udskifte stikproppen, så den passer til stikkontakten.
 • Montere lamper i eksisterende udtag.
 • Tilslutte komfur, ovn og emhætte, hvis de har en stikprop og det kan gøres uden brug af værktøj.
 • Tilslutte et køleskab og en tørretumbler i en stikkontakt.
 • Skifte en opvaskemaskine og vaskemaskine, hvis der er en stophane og den rigtige stikprop.

Bemærk at større maskiner som frysere og køleskab skal have overført jord, hvis der er jord i stikkontakten.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.

Du må godt selv udskifte stikpropper og sætte lamper op.

Du må godt selv udskifte stikpropper og sætte lamper op.

Hvordan er el-arbejdet i dit hjem udført?

Oplever du at dit HFI/HPFI-relæ af og til slår fra, eller ledninger og stikpropper bliver varme, er det tegn på, at der er noget galt med husets elinstallation. Så kommer spørgsmålet: Er dit hjem elsikkert?

I ældre huse er der ofte slidte installationer, hvor et virvar af gamle ledninger gemmer sig på lofter, i skunke og bag paneler. Her kan de udgøre en brandfare og bør derfor tjekkes af en autoriseret elinstallatør, som kan vurdere dine elinstallationers tilstand.

Hvad med udendørs el?

Indendørs er der flere ting du selv må udføre uden autorisation. Udendørs el-arbejde må du som udgangspunkt ikke udføre noget af. Det skyldes særlige krav til installationer i det fri – og dermed fugtige omgivelser – med øget risiko for elektrisk stød. Så du må ikke selv skifte hverken stikkontakt eller lampe.

Til gengæld må du gerne skifte en pære i en lampe eller en spot. Du må også trække en godkendt ledning fra en udendørs stikkontakt til fx en udendørs lyskæde eller en forlængerledning til et elektrisk haveredskab. Du må imidlertid ikke grave ledningen ned, da den kun må ligge på jorden, mens du bruger strømmen og skal fjernes igen, når den ikke længere er i brug.

Læs mere: Love og regler el-arbejde