Sådan får du varmen tilbage i dine radiatorer

Det er ærgerligt og unødvendigt – og kan give skimmelvækst – at have kolde rum i hjemmet, og det er forholdsvis nemt at undgå. Det handler om at gå husets varmesystem efter, når kulden sætter ind. Det er lettere, end det lyder. De fleste boliger opvarmes med centralvarme, som kendetegnes ved, at varmen sendes ud i dine radiatorer fra et sted i hjemmet – typisk et fyrrum eller bryggers. 

Fyringsenheden kan f.eks. være oliefyr, gasfyr, fjernvarme eller varmepumpe. Et godt sted at begynde er ved at lufte radiatorerne ud og tjekke termostaten.

I kolde rum kan der dannes kondens i hjørner og bag møbler, hvilket kan være kimen til skimmelvækst. Normalt vil man dog gerne have det køligere i soveværelset, men her bør stadig være en temperatur, som kun er et par grader koldere end hjemmets øvrige rum, for ellers dannes der skimmel.

Få varmen tilbage i dine radiatorer

En radiator har typisk fire åbninger: En, hvor det varme vand løber ind i radiatoren, en, hvor det løber ud igen, en, hvor termostaten sidder, og så en i den modsatte side af termostaten, hvor der er en lille justeringsskrue. Det er sidstnævnte, som også kaldes udluftningsventilen, du skal bruge til at lufte radiatoren ud med. 

En traditionel radiator har fire åbninger:

1. Justeringsskruen eller udluftningsventilen. Varmer din radiator ikke rummet korrekt op, kan det skyldes, at der er luft i systemet. Så er det denne, du skal skrue af og lukke luft ud af. 

2. Termostaten. Inde i termostaten sidder en lille ventilnål, som sørger for, at vandet kan strømme frit, men den kan kalke til. Sker det, kan du skrue termostaten af og trykke ventilnålen ind og ud nogle gange, så burde den virke igen. 

3+4 Radiatorer har også en fremløbs- og returløbsåbning. De kan enten sidde foroven eller i bunden af radiatoren. Her løber henholdsvis det varme vand ind og det brugte vand ud af radiatoren.

Sådan lufter du radiatoren ud:

Hold en klud under ventilen, og drej den forsigtigt med fingrene. Er den stram, kan du nænsomt bruge en tang eller en lille nøgle beregnet til formålet. Drej mod venstre for at åbne ventilen. Kommer der vand ud, er radiatoren fyldt, og alt er, som det skal være. Hvis du hører en hvislen, er vandtrykket for lavt i centralvarmesystemet. Lad luften sive ud, indtil der begynder at dryppe vand ud. Luk den herefter igen, og varmen burde igen strømme ud i radiatoren.

Læs mere: Sådan gør du din radiator ren. 

Er problemet termostaten?

Hvis der fortsat er rum, hvor varmen ikke cirkulerer, er næste skridt at tjekke termostaterne på radiatorerne. Termostaten reguleres efter temperaturen i rummet og skubber til en ventilnål i radiatoren, som enten åbner eller lukker for gennemstrømningen af vand. Hvis den sætter sig fast, kan vandet ikke passere, og rummet vil ikke kunne varmes op.

Normalt kan nyere termostater klikkes eller drejes af uden brug af værktøj, lidt ligesom når man afmonterer en gastilslutning på en gasflaske. Ældre termostater har en klemring, som holder radiatoren tæt. Skru den af med en lige eller krydskærvsskruetrækker eller en unbrakonøgle.

Ventilnålen, som sidder i radiatoren, kan sætte sig fast, hvis den f.eks. altid står i samme position (typisk lukket i løbet af sommeren). Den skal egentlig blot trykkes forsigtigt ind og ud, indtil den virker igen. 

Fix termostaten trin for trin

Oplever du, at der ikke kommer nok varme ud af dine radiatorer, selvom fyret er tændt, og radiatoren er skruet helt op? Med disse tips kan du selv få varmen tilbage i radiatoren.

1. Før du går i gang med at skille termostaten ad, kan du prøve at kickstarte radiatoren ved at dreje termosta-ten frem og tilbage nogle gange.

2. Virker radiatoren stadig ikke, kan det skyldes, at ventilnålen har sat sig fast. Drej termostaten af. Er det en ældre radiator, skal klemringen, som holder røret tæt, også fjernes.

3. Tryk ventilnålen ind og ud, indtil den ikke længere sidder fast. Montér termostaten igen, og indstil på det ønskede varmetrin.

Brug skaftet af en skruetrækker når du presser ventilnålen ind. En fjeder vil normalt kunne skubbe ventilnålen ud igen. Sker det ikke, kan du forsøge at trække i den med fingrene. Driller det fortsat, kan du også banke lidt på siden af metallet med skaftet af en skruetrækker. Pas på med at bruge en tang til at vrikke ventilnålen løs, da den kan falde ud eller blive utæt. 

Sidder nålen fast?

Hvis ventilnålen fortsat sidder fast, kan det hylster, som den sidder i, skrues af. Hylstret kaldes i øvrigt for en pakdåse. Brug en egnet tang eller nøgle til at skrue den af. Nu er der direkte adgang til ventilnålen og fjederen. Tryk ventilnålen ind og ud, og fyld gerne pakdåsen op med frisk hanefedt, så ventilnålen kan glide uden problemer. Konstaterer du, at pakdåsen er defekt, kan du købe en ny i et byggemarked. 

Montér herefter termostaten igen. Skru den op og ned et par gange for at tjekke, at den virker. Nu burde der kunne strømme vand ind og ud af radiatoren igen, så dit hus eller din lejlighed er klar til vinteren.

TIP: Har du mulighed for at lukke for vandet til dine radiatorer uden for fyringssæsonen, er det at foretrække. Så kan du skrue radiatorernes termostater helt op. Det gør, at ventilnålen inde i pakdåsen ikke presses sam-men, men i stedet er i yderste position.

Gør det selv: Sådan laver du en radiatorskjuler

Problemet kan også være dit fyr

Når luften i radiatoren lukkes ud, falder vandtrykket i central¬varmeanlægget, så varmen ikke kan cirkulere ordentligt. Bor du i lejlighed, er det viceværten, der står for kontrollen af vandtrykket. Bor du i hus, skal du selv fylde vand på anlægget – læs hvordan nedenfor. Vandtrykket kan dog også falde af andre årsager og bør tjekkes en til to gange om året. Hvis dit fyr kræver påfyldning flere gange, kan der være en lækage, som skal undersøges nærmere.

Tjek vandtrykket på displayet eller et analogt nanometer. Der vil ofte være en indikator, som fortæller, hvor højt trykket skal være. Et tryk på 1,2-1,5 bar er som regel et godt udgangspunkt i et enkeltplanshus. Et tryk på 1,5-2,5 bar er nødvendigt i et hus i flere plan. 

Sådan fylder du vand på fyret

Typisk er der installeret en vandhane lige i nærheden af fyret, og inde i fyret finder du påfyldningshanen.

Tilslut en slange til vandhanen, og forbind slangen til fyrets påfyldningshane ved at skrue slangen halvt på. Åbn nu en smule for vandet, indtil slangen er fyldt, og stram den helt til. På den måde undgår du, at der kommer unødig luft ind i rørene.

Sluk altid for centralvarmepumpen, inden du fylder vand på. Herefter åbnes vandhanen helt, og langsomt åbnes påfyldningshanen på fyret. Følg nu med på displayet/nanometeret, og aflæs vandtrykket. Luk påfyldningshanen på fyret, når det anbefalede vandtryk er nået. Sluk herefter vandhanen, og afmontér slangen.  

OBS! Eftersyn af dit fyr kan være lovpligtigt!

Oliefyret varmer vandet op med olie og sender det rundt i rør til enten radiatorer og/eller gulvvarme. Kontrollér vandtryk. Det er ikke lovpligtigt med et årligt eftersyn af oliefyr, men det anbefales.

Gasfyret varmer vandet op med gas og sender det rundt i rør til enten radiatorer og/eller gulvvarme. Kontrollér vandtryk. Har du et gasfyr med balanceret aftræk, er der lovpligtigt eftersyn hvert tredje år. 

Har du et gasfyr med åbent forbrændingskammer, er der lovpligtigt eftersyn hvert andet år.

En luft-luft-varmepumpe varmer op med el og sender varmen rundt med luft. Der er lovpligtigt årligt eftersyn af luft-luft varmepumper med mere end 1 kg kølemiddel, så filtre og kølesystem vedligeholdes korrekt. Du kan evt. selv støvsuge filtret på varmepumpens indendørs del og spule de udendørs køleribber med en vandslange.

En jord/luft-vand-varmepumpe varmer op med el og sender varmen rundt i rør til enten radiatorer og/eller gulvvarme. Kontrollér vandtryk. Det er lovpligtigt med et årligt eftersyn af jord/luft-vand-varmepumper.

Fjernvarme varmer op med en varmeveksler og pumper det varme vand ud i rør til enten radiatorer og/eller gulvvarme. Der er ikke lovpligtigt eftersyn, men det anbefales. Tjek ventiler og lukkehaner, så de ikke sætter sig fast.