Hus

Guide til parcelhuse

af Maria Permin Berger 6.09.2013
Parcelhuset er danskernes mest foretrukne boligform. Alligevel er det begrænset hvor meget danske arkitekter har beskæftiget sig med parcelhuset. Med en ny guide til bevaring og fornyelse af parcelhuset ønsker Bygningskultur Danmark at rette op på dette og gøre opmærksom på de mange kvaliteter ved husene. Og samtidig give ejere, håndværkere og andre et overordnet bud på, hvordan man behandler sit parcelhus ordentligt.

Parcelhuset ændrede helt fundamentalt danskernes boligidealer og leveformer for 50 år siden. Med stigende velstand og fremvæksten af den danske velfærdsstat, blev drømmen om at blive herre i eget hus til virkelighed for mange.

"Parcelhusene gav den nye generation af husejere en følelse af frihed, som mange havde drømt om længe. Frihed til at råde over eget hus og egen have. Men også friheden til at bygge til og om på sit eget hus i takt med, at familiens behov eller boligmoden ændrede sig," siger Birthe Iuel, Præsident for Bygningskultur Danmark.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.

Hun understreger, at parcelhuskvarterne med 60 år på bagen er historiske miljøer på linje med de gamle bykerner, landsbyer, fiskerlejer, herregårde, bondegårde, fabrikker og arbejderkvarterer.

Ny generation på vej
I dag er en ny generation på vej til at bosætte sig i mange af de hundredetusinder af parcelhuse i Danmark. Samtidigt har en spirende interesse for parcelhuset og parcelhuskvarteret blandt forskere, kunstnere og andre meningsdannere gjorttiden moden til at se på parcelhuset og parcelhuskvartet med nye øjne. For bortset fra evt. kommunale restriktioner er der ikke nogen lov, der forbyder en husejer at sætte sit helt eget præg på sit hus, ligesom der er en generel tendens til, at husejerne gennem årene har ombygget, udvidet eller vedligeholdt deres parcelhuse ved at lytte til deres egen indre arkitekt.

"Selv om der er meget vide rammer for, hvad man kan tillade sig at gøre ved sit parcelhus, har de fleste af husene nogle kvaliteter og en stilart, som er værd at passe på. Og det er bl.a. det, guiden skal hjælpe med. For hvis man gerne vil ombygge sit parcelhus, er det en god idé at sætte sig ind i hvilken arkitektur og stil, der ligger bag huset. Træd et skridt tilbage, i stedet for straks at lave alting om, og overvej om der kan bygges om og til i tråd medhusets oprindelige udtryk," siger Birthe Iuel og fortsætter:

"Parcelhuset er ofte lavet i gode enkle materialer, og her er det en god idé at anvende lignende velafprøvede materialer i forbindelse med om- og tilbygning. Respekt for husets oprindelige gennemtænkte udtryk i udformning og materialer og for hele kvarterets egenart vil sikre langt bedre, smukke og harmoniske parcelhuse og kvarterer - også til de kommende generationer."

Guiden gennemgår både historien om parcelhuset og ser på de enkelte bygningsdele - tag, facader, vinduer, døre, interiør og omgivelser. Ved at vise billedeksempler på gode og dårlige løsninger fremgår det meget tydeligt, hvor de kvaliteter ligger, som man skal bevare og passe på ved parcelhuset.

Deltag i konkurrencen om bogen "Parcelhuse - fornyelse og bevarelse" her.

Bogen er skrevet af arkitekt Jeanne Brüel, der tidligere har skrevet Bevaringsguide for Bedre Byggeskikhuse og Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Kort om Bygningskultur Danmark
Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for 25 foreninger, brancher, fonde og institutioner, der arbejder med bevaring og udvikling af den danske bygningskultur. Bygningskultur Danmark arbejder for at skabe opmærksomhed omkring vores fælles bygningskulturelle arv.

Se tre vellykkede parcelhuse i galleriet herunder