Bladlus
Dyr og insekter

Forebyg og bekæmp bladlus

af Max Martinussen. 3.07.2020
Foto: Max Martinussen.
En plante er pludselig dækket af honningdug, et blad er helt forkrøblet, og på bagsiden viser sig en hel koloni af bladlus, og mængden alene sætter gang i en trang til straks at slå igen imod invasionen. Læs her, hvordan du bekæmper og forebygger bladlus.

Når bladlusen har sat sig til at suge, flytter den sig ikke, hvis den kan undgå det - den vil helst bare sidde og suge saft ind i den ene ende, imens den pumper de næste generationer ud i den anden.

Det kan gå uhyggeligt stærkt. Hver nyfødt bladlus er genetisk identisk med sin moder, og ungerne der fødes, indeholder allerede næste generations fostre.

Det er ofte et lag af honningdug på bladene under en koloni, man opdager først. Honningdug er bladlusenes efterladenskaber. Man kan blive helt forskrækket af mængden af bladlus, der pludselig er dukket op på bagsiden af et blad. Der er ingen grund til panik - der er flere måder at bekæmpe bladlus på, og selvom mængden ser voldsom ud, er skaderne ofte ikke noget at bekymre sig om. Hårde angreb kan give sarte planter misvækst, men sunde planter kan sagtens stå imod.

Skadedyr: Sådan bekæmper du bladlus

Bladlus kan bekæmpes aktivt med vandslangen og insektsæbe. Der findes muligheder for biologisk bekæmpelse ved hjælp af nyttedyr, der lever af at spise bladlusene.

En hel koloni af bladlus er pludselig dukket op
En hel koloni af bladlus. Det unge aubergineblad krøller sammen under presset fra de saftsugende skadedyr.

Hvordan kommer man af med bladlus?

 1. Spul planten med vandslangen eller bruseren.
 2. Mas dem med fingrene uden at skade planten.
 3. Sprøjt planten med insektsæbe.
 4. Lok nyttedyr til med gode forhold.
 5. — eller køb nyttedyrene på nettet.

Spul bladlusene væk

Du kan fjerne bladlusene ved at at spule planten med haveslangen. Det skal gøres så snart, du opdager et angreb.

Hvis der er tale om planter i potter, kan det måske lade sig gøre at spule planten med bruseren.

Vær forsigtig, så det ikke går ud over planten, særligt hvis det er en plante med sarte nye skud eller blomster. Vandsjaskeri kommer dog ikke bladlusene til livs, så hvis de kan finde vej tilbage til planten, så gør de det.

Bladlus kan knuses med fingrene

En lidt mere direkte og praktisk løsning er simpelthen at mase udyrene med fingrene. Hver gang du støder på en flok, maser du dem. Vær forsigtig, hvis lusene sidder på skrøbelige blade. Ulempen er i høj grad, at man let kommer til at ødelægge den plante, man ønsker at passe på.

Insektsæbe mod bladlus

Hvis du vælger at bruge insektsæbe, skal du være omhyggelig. Sæben virker ved at kvæle bladlusene, og du må være sikker på at du har sprøjtet over alt - også inde i sammenrullede blade, hvor en lille koloni kunne tænkes at have forskanset sig.

Sprøjt ikke planterne, imens de får direkte sollys - de kan nemlig let blive svedet af. En plante tåler heller ikke gentagne behandlinger med insektsæbe.

Bekæmp bladlus med nyttedyr

Biologisk bekæmpelse er ofte en interessant og meget tilfredsstillende løsning. Bladlusen har mange naturlige fjender, og hvis du skaber gode forhold for dem, vil de være vigtige allierede, når bladlusene dukker op.

Hvis du lader døre og vinduer til drivhuset stå, så vil nyttedyrene ofte selv finde vej. Blomstrende insektplanter tiltrækker nyttedyr og deres afkom. F.eks. lokker blomstrende skærmblomster svirrefluer til, hvis larver æder enorme mængder bladlus i deres levetid.

Også fuglene kan være behjælpelige, hvis det gælder planter, der står udendørs. Musvitter fodrer f.eks deres unger med bladlus, så et par fuglekasser i træerne kan også kaldes forebyggelse.

Hvis du har brug for at føle, at du gør noget aktivt, kan du samle mariehøns og deres larver op, når du finder dem rundt omkring i haven. Placér dem midt i lusekolonien. Så får lusene pludselig travlt, og mariehønen går straks i gang med at tygge sig igennem dit problem.

En mariehøne har (med lidt hjælp) fundet vej til kolonien.

Hvis du har børn, kan de med sikkerhed lokkes til at lede efter Marie Marolle og hjælpe hende hen til festmåltidet.

Bestil dine nyttedyr på nettet

Biologisk bekæmpelse kan også købes på nettet. Det er en af de mest effektive metoder. Bestil nyttedyrene, så snart du opdager et angreb af bladlus. Med posten kommer så en sværm af hyret hjælp, som du kan slippe fri blandt bladlusene.

Guldøjelarve som nyttedyr og biologisk bekæmpelse af bladlus
En guldøjelarve mæsker sig.

Medhjælpere til enhver situation

Nyttedyrene er ofte specialiseret i bestemte situationer. F.eks. fås snyltehvepse, der er gode forebyggende og til begyndende angreb.

Guldøjelarver kan bestilles i kartoner, der gør det let at knipse larver ud af pakken på de steder, hvor bladlusene er.

Næbtæger, der specialiserer sig i bøgebladlus kan købes til netop bøgehække.

Mariehøner fås som æg og nyklækkede larver, der i deres levetid spiser hundredvis af bladlus hver, før de forpupper sig. Når den voksne mariehøne kommer ud af puppen, fortsætter den festmåltidet, hvis der stadig er bladlus tilbage i nærheden.

En mariehønelarve inspicerer pluksalat - ingen lus her.

Vær opmærksom på, at du bestiller nyttedyr, der er hjemmehørende arter.

Lad dig ikke forskrække af antallet, du bestiller. 500 guldøjelarver lyder som rigtig mange, men de rækker til ca. 10 m2. Når du bestiller nyttedyr, vil der ofte udover antallet være anført, hvor stort et område flokken kan varetage.

Hvis du har myrer, vil nyttedyrene ikke have meget effekt. Myren er ikke et skadedyr, da den tager mange andre insektlarver, som ellers ville gøre skade i haven. Rød skovmyrer er blandt mange andre myrer en af de myrer der nyder bladlusenes honningdug.

I bytte beskytter myrerne bladlusene mod rovdyr, som jo er de nyttedyr, du ønsker dig trives nær dine planter.

Her er det en myre, der passer sin bladlusefarm.

Hvad kan man ellers gøre for at forebygge mod bladlus?

Sørg for, at planterne er sunde og raske. Ud over at sørge for at biodiversiteten er i top, og at der er gode forhold for nyttedyrene, så gælder det om at vande. De fleste bladlus får succes på planter, der er svækkede. Det gælder f.eks. i tørkeperioder, hvor planterne ikke får nok vand.

Tjek ofte for bladlus, så du hurtigt kan handle, når de pludselig er der. Hold øje med undersiden af blade og de friske skud. Ofte får man øje på bladlusenes efterladenskaber, honningduggen, på bladene længere nede på planten. Det er honningdug og hudskelletter, der dækker de nedre blade.

Rengøring mindsker risikoen for, at bladlus kan overvintre. Ryd op, vask af, og fjern alle plantedele, der kunne tænkes at huse et lille bladluseæg.

Husmorråd mod bladlus

Et råd man ofte støder på, er en opskrift på et sprøjtemiddel man selv kan lave. Den findes i mange variationer. Ofte indebærer det brun sæbe, olie og nogle gange sprit i vand. Det er langt bedre blot at købe insektsæbe, hvis man ønsker sig at sprøjte mod bladlusene.

Miljøstyrelsen har forbudt den måde at blande egne midler af hensyn til miljøet.

Myter indebærer f.eks. at sprede aske omkring planterne, for på den måde at holde bladlusene væk. Bladlus kommer ikke vandrende men flyvende, så et askedække i bedene har ingen effekt.

Det samme gælder myten om, at hvidløg skulle hjælpe. Nogle planter hvidløg i bede, der er særligt udsat, andre bruger hvidløg i deres hjemmelavede bryg, der sprøjtes på planterne.

Bladlusenes biologi

Fakta om bladlus

 • Overfamilie: Aphidoidea
 • Bladlus er 2-3 mm
 • De er insekter - ikke lus.
 • Oftest grønne, men også hvide, grå og sorte.
 • De er harmløse for mennesker - og for dyr.
 • Bladlusens fjender: Guldøjer, mariehøns, snyltehvepse, svirrefluer, galmyg og tæger.

Bladlus er næbmundede plantesugere. De er insekter og har antenner, toleddede fødder og en snabel på hovedets underside. De findes både med og uden vinger.

I Danmark kendes op imod 500 arter - på verdensplan har man kendskab til 4500 arter af bladlus. Den vi oftest stifter bekendtskab med i haven er Aphidoidea. Oplever du f.eks., at dine agurker er ramt, er det ikke sikkert, at du finder noget på drivhusets andre planter. Det skyldes, at de mange arter af bladlus har værtsplanter, hvorfor de enkelte arter også ofte omtales som f.eks. kartoffelbladlus, agurkbladlus osv.

En eksplosiv bladlusebestand!

Aphidoidea formerer sig ved jomfrufødsel, hunnerne er levendefødende, og ungerne der fødes, indeholder allerede næste generation. Det er let at forstå, hvordan hele kolonier synes at dukke op på et øjeblik, når hver bladlus er en bladlusefabrik, der producerer bladlusefabrikker, der selv er klar til at producere, så snart de bliver født. Det forklarer også, hvordan et enkelt overvintrende æg hurtigt kan blive til helt ufattelige mængder små grønne plantesugere.

Når bladlusene bliver mange og sidder tæt, begynder de at producere afkom med vinger. På den måde udvikler afkommet sig med henblik på at sprede sig, når en plante bliver tæt befolket.

Så flyver de bevingede bladlus ud for at finde sig en ny sart plante, måske i et urørt drivhus et sted, hvor der ikke er for mange fjender, og hvor planterne ikke bliver vandet alt for ofte.

Er du ramt af skadedyr? Gode råd til skadedyrsbekæmpelse.

Bekæmpelse af bladlus på aubergine

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.