Frugter & Bær

Plej dit pæretræ

af susie helsing nielsen 20.10.2012
Foto: jakob valling
Når du har plantet dit pæretræ, er det vigtigt at give det den pleje, det kræver. Her får du tips til, hvordan du beskærer træet og undgår, at det bliver ramt at sygdom og skadedyr.

Form pæretræet, så midten bliver åben, og der kan komme lys og luft til frugterne. Beskær grenene gennem hele perioden, mens de stadig er små, for at træet får færrest mulige sår at lukke.

Sådan beskærer du dit pæretræ

  1. Klip helt ind til grenkraven uden at beskadige den, da det er grenkraven, som skal vokse hen over såret.
  2. Fjern kun de grene, som vokser ind mod midten, eller som gnider mod hinanden, så barken ødelægges.
  3. Der dannes flest frugter på grene, som ikke vokser opad, så får træet lodrette grene, kan du også fjerne dem. Og husk at fjerne de syge grene, så snart du opdager dem.

Til kamp mod skurv og gitterrust

Skurv er en svampesygdom, som misdanner frugterne. For at forebygge sygdommen skal du holde pæretræet åbent mod midten, så der er luft mellem blade og frugter. De syge grene og nedfaldne frugter skal du fjerne og brænde.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.

Gitterrust er ligeledes en svampesygdom, der ses som orange pletter på blade og frugter. Den overvintrer på enebær for at kunne overleve, så er dit pæretræ blevet ramt, skal du se dig om efter enebær i haven og fjerne dem.

De gale pæregalmyg

Små sorte frugter, der falder af, skyldes pæregalmyggens larver, som lever inde i frugterne. Saml straks de nedfaldne sorte pærer op og kasser dem.

For at forebygge sygdomme og skadedyr den kommende sæson skal du fjerne de frugter, der sidder tilbage på træet, når årets vækstsæson er slut omkring oktober. Fjern også de nedfaldne pæreblade.

Grundstammen bestemmer væksten

Pæretræer podes på forskellige typer grundstammer, og det er grundstammen, der bestemmer træets vækst.

For at få store træer poder man på vild pære, til træer i middelstørrelse poder man på kvæde A, og til små træer poder man på kvæde C.

Det er forskelligt, hvilke grundstammer de forskellige sorter trives på. Derfor er det ikke sikkert, at den sort, du vil have, også kan købes med den vækst, du ønsker.

Planteskolerne er dog begyndt at løse problemet med de uforenelige stammer ved at lave mellempodninger. Mellempodningen gør træet dyrere, men til gengæld får du et træ, som ikke lige pludselig går ud, fordi det mistrives på sin grundstamme.