Nøkkeroser - dyrk nyttige åkander
Blomster & Planter

Nøkkeroser - nyttige åkander i havedammen

Tekst og 2.04.2020
foto: Jytte Boch.
Nøkkeroser, også kendt som åkander, er fantastiske vandplanter, der lægger sig dekorativt på vandspejlet i havedammen. Samtidigt ilter og renser de vandet for alger. Få vores bedste tips til dyrkning.

De fleste kender Monets åkander, men knap så mange er klar over, at planterne botanisk set er nøkkeroser med det plantelatinske navn Nymphaea. Både blomster og flydeblade findes i mange forskellige størrelser, og der er forskel på, hvor hurtigt og hvor meget planterne breder sig.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.

Læs også: Havedam: Fisk i haven

Nøkkerosens blomst er fantastisk smuk og helt unik – oftest med mange kronblade, der ligger i flere lag. Den findes i mange forskellige farver fra kridhvid over creme-gul, abrikos og orange til nuancer fra sart rosa til pink og helt mørkerøde, næsten sorte.

Planten producerer masser af blade og blomster fra juni til september, og der findes nøkkeroser i alle størrelser, så du kan dyrke dem i alt fra en lille balje med vand til store, dybe havesøer.

Nøkkeroser - smukke og gode for vandmiljøet

Ud over at være smukke og eksotiske er nøkkeroser også nyttige miljøplanter. Fra plantens rodstok vokser to forskellige slags stængler mod overfladen – bladbærende og blomsterbærende. De store flydeblade skygger for vandspejlet og ilter og renser vandet, så der ikke dannes alger.

Mens de fleste andre vandplanter forbruger ilt fra havedammen, er nøkkerosen en af de få vandplanter, der tilfører dammen ilt. Nøkkeroserne producerer selv ilt til rødderne, primært fra cellemembraner, der sidder på undersiden af bladene. Ilten pumpes ned til rødderne ved hjælp af ”åkandevinden”, som opstår ved overtryk i de unge blade.

På den måde presses ilten ned gennem stænglernes luftkanaler til rødderne. En større nøkkerose producerer 10-15 gange så meget ilt, som den selv forbruger, og overskuddet er til gavn for den økologiske omsætning i bunden af søen eller havedammen.

Dermed skaber nøkkerosen grobund for vandrensende bakterier samt en god basis for muslinger, snegle og algeædende dyr, der er med til at holde vandet rent. Nektaren i nøkkerosens smukke støvdragere tiltrækker desuden masser af nytteinsekter til haven. Så vil du bevare en sund havedam i balance eller vandrense havens drænbassin, er nøkkeroser den ideelle løsning.

Se også: Sådan får du succes med roser

Vælg den rigtige størrelse nøkkerose

Langt de fleste nøkkeroser i handlen er hybrider, så de er sterile og sætter ikke frø. Planterne formerer sig ved nye skud fra rodstokken, så de breder sig ikke ukontrollabelt.

Hvis du vil vide, hvilken størrelse nøkkerose der passer til din havedam eller vandbalje, er det en god tommelfingerregel, at planten breder sig ca. to gange den dybde, den står på. Det vil sige, at en nøkkerose, der står på en meters dybde i bassinet, efterhånden vil dække to kvadratmeter af vandspejlet. På den måde kan man afpasse dybden, bassinets omfang og plantens udbredelse efter den plads, der er til rådighed.

Hvis du synes, der bliver for mange blade, kan du nippe nogle af. Der skal bare være fire-fem blade tilbage til fotosyntese. Hen på sæsonen kan du opleve, at nogle af bladene på de store nøkkeroser rejser sig over vandspejlet i stedet for at ligge på vandoverfladen. Det sker enten, hvis planten står på for lavt vand, eller når planten har samlet næring nok.

Husk lys og sol

Alle nøkkeroser er solelskende planter og skal stå, så de har mulighed for at få mindst seks timers sol. De skal både have lys og sol for at udvikle blomster og blade optimalt, og de begynder først at vågne fra vinterdvalen, når vandet er omkring 8-10°.

Selve blomsten åbner sig først, når der er sol eller lys nok. På en dag med fuld knald på solen har planten optaget lys nok efter tre-fire timer, og så lukker blomsten sammen. På en lys og let overskyet dag tager det længere tid for planten at optage lys nok, så der kan blomsten være åben fra om morgenen og først lukke sig til aften. Om aftenen og i mørkt vejr er blomsten lukket.

Nøkkeroser har en lang blomstringsperiode, oftest fra juni til september. Blomstringen og mængden af blomster er afhængig af vejret og antal soltimer, og er foråret lunt, kan blomstringen starte allerede fra sidst i maj. Det er lidt forskelligt, hvor længe den enkelte blomst holder, men som regel et sted mellem tre og fem dage. I hele blomstringssæsonen sætter planten nye blomster og blade.

Sådan planter du korrekt

Før du køber en nøkkerose, er det vigtigt at tjekke dens rodstok. Føl efter, om rodstokken er hård og fast, og tjek også, at den er begyndt at danne nye skud. Den skal også have et godt rodnet, der ikke er sammenfiltret.

Når nøkkerosen skal plantes, må du ikke bruge havejord eller gødet jord. Den er dels for næringsrig, så der kommer alger, og dels er havejord let og arbejder sig op til overfladen og grumser vandet. Nøkkeroser skal plantes i lerjord, som er nærings- og iltfattig og så tung, at plantepotten holdes nede på bunden. Når du køber nøkkeroser, er de som regel allerede i potter med ler.

Hvis planten skal placeres på dybt vand, er det en fordel at sætte den på lavt vand først, indtil flydebladene er nået op til overfladen. Sæt den gradvist dybere. I havebassinet eller vandbaljen kan du sætte den på fliser på bunden. Placér aldrig nøkkeroser ved springvand. Planterne kan ikke lide at stå i uroligt vand, og konstant vandsprøjt ovenfra giver pletter på blade og blomster.

Hvis du har karper i bassinet, vil de gerne rode i jorden. Træk derfor et stykke snor eller ståltråd et par gange hen over rodstokken, så den holdes på plads. Supplér evt. med små sten oven på lerjorden.

Hvad med gødning?

Står nøkkeroserne i større vandmiljøer og søer, behøver de ikke gødes. Er nøkkeroserne nyplantede eller står i mindre havebassiner eller baljer, kan du gøde dem med langtidsvirkende gødningskugler som Basacote, der rækker i seks måneder. Gød med en-to kugler, alt efter plantens størrelse. Tryk kuglen ned under lerjorden tre-fire centimeter fra stænglen.

Efter nogle år skal du omplante nøkkerosen til en større potte. Tag planten op, skær de døde eller rådne dele af rodstokken væk, og skær de fine rødder af nogle centimeter fra rodstokken. Genplant i en større potte med lergranulat.