Fjernelse af hvepsebo
Dyr og insekter

Gedehams: Fjernelse af hvepsebo

af Max Martinussen 19.07.2019
Foto: Colourbox.
En enkelt hveps rusker hurtigt op i et selskab, men en modig kan klaske den, hvis ikke den selv fordufter. Bekæmpelsen af et helt hvepsebo er dog en anden snak, og her er det bedst at få hjælp til at fjerne det af en professionel skadedyrsbekæmper.

Glat, gul og sortstribet. Den er og ser farlig ud, og når den største af vores hjemmehørende arter, den store gedehams, vespa crabro, kommer flyvende, så er lyden alene nok til at få de fleste til at springe op - særligt hvis den brummer tværs igennem dagligstuen.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.

Den almindelige gedehams, vespa vulgaris, er den, der oftest generer os - ofte fordi den er interesseret i vores søde sager, når vi hygger ude. Den store gedehams er heldigvis ikke lige så nærgående som den almindelige, men hvis man forstyrrer den, bliver også den store gedehams arrig, og den har en noget grummere gift end lillebror.

Fjernelse og bekæmpelse af et hvepsebo

Mødet med en enkelt nærgående hveps er noget, de fleste slipper godt fra, men hvis hvepsene har lavet et bo i nærheden af mennesker, er det bare et spørgsmål om tid, før det bliver til gene.

Fakta om gedehams

 • Vi har 10 arter af gedehams i Danmark.
 • Almindelig gedehams har en gul bagkrop med sorte striber og en ankerformet tegning på hovedet.
 • Almindelige gedehamse bliver op til 2 cm lange.
 • Stor gedehams kan blive 3,5 cm lang.
 • Gedehamse er meget almindelige overalt i landet.
 • Levested: Overalt i skov, krat, hegn og blandt bygninger.
 • Gedehamsfamilien er ofte jordboende.
 • De ses fra tidlig april og langt hen på efteråret.
 • Gedehams hedder angiveligt sådan, da dens antenner minder om gedehorn.

Et hvepsebo er etårigt

I det tidlige forår vågner en gedehamsdronning fra sin overvintring. Hun går straks i gang med at lave et lille hvepsebo, hvor hun lægger æg i celler lavet af afgnavet træ og spyt.

Boet bliver som regel lavet i et hulrum, i musehuller eller i krukker m.v., men kan også være i rum under lofter og lignende, fx i skure og legehuse. I ny og næ ses et bo hængende frit på en mur. Et stort bo kan indeholde op til omkring 6000 gedehamse i forskellige stadier.

Larverne, som skal blive dronningens arbejderhvepse, æder kun kød. Gedehamsene selv lever af både kød, pollen og nektar.

Gedehamsens aggressive forsvar

De fleste ved helt instinktivt, at en gedehams ikke er noget venligt insekt. Gedehamse bliver aggressive, hvis de ser, at man bevæger sig hurtigt eller vifter med armene. De kan beslutte sig for at gå til angreb fra flere meters afstand, hvis de synes, at du virker aggressiv med din viften og dine hurtige bevægelser.

Gedehamse forsvarer deres bo imod alt, der nærmer sig. Det gælder sig både mennesker, dyr og fugle. Gedehamsens brod bruges igen og igen, og den dør ikke af at stikke dig, ligesom det er tilfældet med bier.

Gedehamsen regnes for et af Danmarks farligste dyr.

Almindelig gedehams
Almindelig gedehams, Vespa vulgaris

I løbet af foråret og sommeren bliver æggene til arbejdere, der opbygger boet, så alt sidst på sommeren er klar til, at dronningen kan producere nye dronninger og hanner, også kaldet droner.

Boet bliver forladt og går til

Når dronninger og droner er færdigudviklede, går boet til. Arbejderhvepsene bliver arbejdsløse og flyver ud og bliver irriterende for os, der forsøger at hygge os med lidt sensommergrill og en kold sodavand. Der findes forskellige tricks til, hvordan man holder hvepsene på afstand.

De befrugtede dronninger overvintrer til næste forår, hvor de bygger et nyt bo og starter forfra. Dronningerne kan overvintre alle steder, hvor der er ly for vind og vejr - det kan fx være i brændestabler, hvor man til tider støder på dem, når man henter brænde til pejsen.

Hvad er forskellen på bier og hvepse?

 • Bier er mere uldne og behårede end hvepse.
 • Bier er ikke lige så hidsigt gule som hvepse.
 • Hvepsene er længere og mere glatte at se på.
 • Bier er ikke aggressive og stikker kun, når de bliver truet.
 • Bier dør, når de stikker. Hvepse stikker igen og igen.
 • Bier lever af nektar – hvepsene nyder også nektar, men spiser også kød.
 • Hvepse kan udrydde en hel koloni af bier og fodre dem til deres larver.

Bekæmpelse og fjernelse af gedehams og deres hvepsebo

Det kan være meget farligt at forsøge at fjerne et hvepsebo selv. Derfor anbefales det på det kraftigste at få professionel hjælp, hvis du opdager et hvepsebo et sted på i bolig, eller i din nærhed, hvor de er til gene eller er farlige for dyr eller mennesker, der færdes i området.

Prisen for professionel hjælp ligner den samme som indkøbsprisen på udstyr, dragt og gift til fjernelse af hvepseboet. Og hvis man regner det uhyggelige og farlige ved selv at udføre jobbet oveni, kan det altså sagtens betale sig at ringe til en skadedyrsbekæmper og høre, hvad det skal koste at få boet fjernet.

Tør du virkelig selv?

Hvis du er allergisk, er det nok slet ikke et spørgsmål. Hvis du ikke ved, om du er, kan et enkelt stik koste dig livet. En sværm af gedehamse kan tage livet af dig, også selvom du ikke er allergisk.

Et hvepsebo du ikke frit kan se, kan være svært at bekæmpe. Hullet i muren er måske bare indgangen og at sprøjte lidt gift her, vil højest sandsynligt ikke have effekt på boet.

Det samme gælder et hvepsebo under jorden. Der kan være flere indgange, og hvis du begynder at rumstere ved den ene, så rykker forsvaret ud af den anden. Der kan være mere end 500 kampklare gedehamse i et bo, og flere af dem er som regel uden for boet og lige i nærheden. Du kan hurtigt finde dig selv omringet.

stort hvepsebo
Et stort hvepsebo, der ikke uden videre kan skæres ned.

... Hvis du tør:

Vil du fjerne et lille, frithængende bo, skal du gøre det om aftenen, hvor hvepsene er rolige. Al bar hud skal være tildækket, og du må ikke have steder på tøjet, hvor de let kan flyve ind og lave ravage. Herefter skal du bruge en plastikpose og en hel masse mod. Sæt posen om boet, og skær det ned.

Lad være at slå det ned. Gedehamsene lever, forsvarer og bygger videre på det nedfaldne bo.

Har du problemer med andre skadedyr? Få vejledning her.