Dyrk grønt i halm
Køkkenhave

Fordele ved at dyrke i halm

Tekst og 6.03.2018
Foto: Kenn Römer-Bruhn.
Det lyder sært, men fordelene er mange, og halmhaven passer næsten sig selv. Du kan næsten undgå jord under neglene, hvis du vælger at anlægge din køkkenhave i halmballer.

Halmballerne fungerer praktisk talt som højbede. Du kan dyrke mange forskellige lækre afgrøder, fx gulerødder, tomater, salat, kartofler og kål, i halmen. Som eksra bonus bliver der genereret en stor mængde ekstra kompost - og det kan man aldrig få for lidt af.

Fordelene ved at dyrke i halm er mange:

  • Der er intet forarbejde med jorden
  • Du behøver ikke at grave
  • Du skåner ryggen, da der dyrkes i høje højbede
  • Du kan komme tidligere i gang
  • Du slipper for ukrudt
  • Antallet af skadedyr og jordbårne sygdomme mindskes
  • Der er ikke behov for sædskifte
  • Du kan høste afgrøder tidligere
  • Du får en god og nærende kompost

Vælg de rigtige baller

Når du køber halmballer, så gå efter byghalm, da den suger fugtighed særlig godt. Brug helst økologisk halm, da der kan være rester af glyphosat (Roundup) i konventionelt dyrket halm, hvor det bruges til at modne kornet inden høst. Halmballer fås i flere størrelser, og du bør gå efter de mindre på ca. 15 kg. Halmballer kan købes mange steder (søg evt. på nettet), men du er ofte nødt til at køre et stykke vej efter dem og må muligvis låne en trailer til formålet.

Underlag og placering

Afhængigt af hvor meget plads du har til din halmhave, kan du sætte en, to eller flere halmballer op. Selv få halmballer gør det muligt at dyrke flere forskellige afgrøder. Det er en fordel at lægge en ukrudtsdug eller et tykt lag pap under halmballerne, så flerårigt ukrudt vil have svært ved at kravle op i dem.

Det er vigtigt, at halmballerne vender på den rigtige led: De skal placeres, så stråene står lodret. På den måde kan stråenes hulrum fyldes med vand og gødningssubstrat.

Dyrkning i halmballer

Gør halmen dyrkningsklar

Et par uger inden tilplantningen går i gang, skal halmballerne gennemvædes og gødes. Det er faktisk det største arbejde ved at etablere en halmhave. Hver halmballe skal gødes med omkring 600 g organisk gødning eller 100 g mineralsk gødning hver anden dag og vandes hver dag, da gødningen skal godt ned i halmen for at virke ordentligt. Gødningsmængden skal være ret stor, og den skal spules ned mellem stråene, hvor den vil gå i opløsning. Du skal bruge i alt ca. 3.300 g organisk gødning eller 550 g mineralsk gødning pr. 15 kg halmballe, der vandes ned i løbet af 10-12 dages tid.

Afhængigt af vejret går der ca. 14 dage fra første vanding, til du kan plante. Det er vigtigt at vente med at plante, da temperaturen i halmballerne stiger voldsomt når du har gødet. Efter 14 dage vil temperaturen være faldet til et passende niveau.

Tid til at plante

Når halmballerne er vandet og gødet, og temperaturen i dem er faldet til ca. 25˚, er det endelig tid til at plante forspirede planter i dem. Nogle huller graves og fyldes med en god omgang plantejord. Planternes rødder vil hurtigt vokse ud af plantejorden og kravle ind i halmen. Du kan også så lidt forskellige frø på halmballerne, og her er det nødvendigt at lægge et 3-5 cm lag såmuld oven på halmen, så frøene har noget at spire i.

Vand og vand igen

Selvom halmen holder godt på fugtigheden, er det nødvendigt at vande jævnligt. For at lette arbejdet med at vande kan du lægge nogle sive- eller drypslanger oven på halmballerne, der fastgøres med hjemmelavede kramper/klemmer af hegnstråd. Du med fordel opsamle regnvand, der pumpes ud i slangerne, da det er mest bæredygtigt frem for at bruge vandværksvand. Når sæsonen i efteråret er slut, nedbrydes halmballen til et fantastisk humusrigt kompostmateriale, der kan bruges som jorddække eller som tilskud i havens forskellige bede.

Der er mange ting at bruge halm til i haven. Fx er halm et glimrende jordække.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.