Bekæmpelse af flagermus på loftet
Dyr og insekter

Fordrivelse af flagermus fra loftet

af Max Martinussen 3.07.2020
Foto: Shutterstock & Colourbox.
Flagermusen er fredet, men du kan få hjælp til fordrivelse, hvis du er generet af en koloni i huset eller i haven. Læs her, hvad du skal gøre, hvis du har fået flagermus.

Flagermus er flyvende pattedyr, og der findes på verdensplan ca. 1100 arter. De udgør 20% af alle kendte pattedyr. Herhjemme er registreret 17 forskellige arter.

Flagermus gemmer sig i revner og sprækker. De mindste arter kan klemme sig igennem revner på mindre end 1 cm for at få adgang til hulrum, hvor de laver deres koloni.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.

Flagermus er ikke blinde, som mange tror, men de er nataktive og orienterer sig i mørket med ultralydssonar. Mange flagermusarter jager insekter og er på den måde nyttedyr i haven. Myg er f.eks. på menukortet i sommermånederne, og en enkelt flagermus kan fortære hundredvis på en nat.

Flagermus må ikke bekæmpes

Flagermus må ikke bekæmpes

Flagermus er fredet. ifølge flagermusaftalen – den finder du her. Derfor må du ikke fjerne kolonier eller selv jage flagermusene bort. Nogle steder sælges ultralydsapparater, men en sælgers anbefaling går ikke altid hånd i hånd med loven.

Flagermusen er totalfredet, og du skal i princippet sørge for de bedst mulige forhold for den, hvis den er flyttet ind.

Ødelægger flagermus min bolig?

Flagermus gnaver og graver ikke i træværk og isolationsmateriale, men i enkelte tilfælde kan der opstå støj- og lugtgener. Ifølge Naturstyrelsen giver flagermus i 90% af tilfældene ingen problemer, når de har bosat sig i et hus. Derfor bør du frem for at bekæmpe dem glæde dig over at have flagermus.

Lugtgener:

Flagermusenes ekskrementer og urin tørrer hurtigt. Hvis der er dårlig ventilation i rummet, kan der i større kolonier opstå luftgener. Lugtgenerne kan bekæmpes ved at sørge for bedre ventilation.

Støjgener:

Støj opleves oftest kun, hvis kolonien opholder sig bag tynde vægge nær soveværelset. Det banker og pusler, når flagermusene bevæger sig rundt, og der kan være en del lyd, når de snakker sammen. Hvis ikke du kan leve med støjen, er den eneste løsning at få flagermusene fordrevet.

Fordrivelse af flagermus

Hvis du ikke kan leve med flagermusene, så er du nødt til at få hjælp til at fordrive dem. Det er meget vigtigt, at det sker så nænsomt og stressfrit som overhovedet muligt. Søg vejledning hos en vildtkonsulent, der har forstand på, hvordan det gøres så skånsomt som muligt.

Find din nærmeste vildtkonsulent her.

Der er regler for, hvornår flagermus må fordrives. I perioder hvor flagermusene har unger, er det forbrudt at fordrive dem, da ungerne ikke kan følge med deres forældre. Flagermus har unger det meste af sommeren. Fra september til maj er flagermus oftest i dvale – her vil det heller ikke være muligt at fordrive dem, uden at de kommer noget til.

Der er to korte perioder, hvor flagermus kan fordrives. Det er et lille vindue fra sidste i august og til først i september. Det er når ungerne er blevet flyveklar og kan følge med kolonien, når den flytter.

Efter vinterdvalen, og flagermusene igen bliver aktive, er der et lille vindue før ungerne bliver født. Det er oftest i starten af maj. Det kræver en professionel at vurdere det præcise tidspunkt det pågældende år.

Professionel fordrivelse sker med sluser, som gør, at flagermusene kan flyve ud men ikke ind.

Vent til det rette tidspunkt, og bed om råd ved en professionel. Det kan være svært at vente, hvis man føler sig generet, men det er let at komme til at gøre noget forkert.

Kan man ikke bare lukke flagermusenes huller?

Du må ikke lukke hullerne ind til f.eks. loftet, da flagermusene skal have en chance for at finde et nyt hjem.

Hvis du lukker hullerne uden først at få dem fordrevet på rigtig vis, risikerer du tilmed at spærre unger inde, der endnu ikke kan flyve. Du må heller ikke fælde træer med huler, hvor flagermusen bor.

Overvejer du alligevel bare at lukke hullerne?

De flagermus, der bliver fanget på loftet, hvis du lukker hullerne uden videre, vil lide en langsomt død. Hvis du er generet af luftgener, bør du tænke over, at døde flagermus lugter langt værre end kolonien gjorde i live.

Flagermus inde i huset — hvad gør jeg?

Hvis en enkelt flagermus har forvildet sig ind i stuen, er det letteste at fange den og sætte den udenfor.

Hvis du samler en flagermus op, skal du have handsker og maske på. Flagermus kan finde på at bide, og de kan være smittet med rabies.

Hvis du har fundet en svag flagermus på jorden, kan du hjælpe den ved at sætte den op i et træ eller under et tagudhæng.

Flagermus giver væggelus

Hvor der er flagermus, er der som regel også væggelus. Hvis du har været i kontakt med flagermus, er der risiko for at du slæber væggelus med videre. Hvis du får hjælp til at fordrive flagermus fra din bolig, er det en god idé at tale med en skadedyrsbekæmper om en behandling af huset imod væggelus. Når en flagermuskoloni forsvinder vil væggelusene vandre ned i huset i søgen efter føde – her vil de finde vores senge, som er det perfekte sted at leve for en væggelus.

Kilde: Naturstyrelsen.

Flagermus er ikke det eneste dyr, der flytter ind i boligen - læs om andre skadedyr her.