Førstehjælp til din syge buksbom

Svampesygdommen buksbomgrentørre får bladene til at blive pudderfarvede. Senere falder bladene af, og så er planten ramt af buksbomkvistdød – den sikre død for en buksbom. Er planterne først ramt, så er det om at klø på med førstehjælpen - er det først forsent, så er der ikke andet for end at skifte planterne helt ud.  

Derfor dør din buksbom

De sidste mange års kølige fugtige somre og fugtige lune vintre uden nævneværdige frostgrader har gjort livet surt for de danske buksbom. I sådan et miljø trives nemlig svampesygdomme, og selv den varme lange sommer sidste år kunne ikke redde de mange buksbom landet over, som er hårdt angrebet af de to sygdomme buksbomgrentørre og buksbomkvistdød. Buskene mister bladene, bliver kedelige og bare, og ofte ender det med, at de i sidste ende går helt ud. 

Hvis først planten er tør og død, så er det en dramatisk beslutning, der skal tages, og der er ikke andet for. Planten skal fjernes og på genbrugspladsen. 

Førstehjælp til syge buksbom 

  • Den tidligere så friskgrønne buksbom står med sørgelige huller hist og her. Det ser ud, som om den er ved at gå ud, og tiden er da også knap. 
  • Undgå, at svampesygdomme spreder sig, og begræns udbruddene bedst muligt ved at følge følgende guidelines:
  • Klip i tørvejr og gerne på en overskyet dag.
  • Klip tre-fire gange i løbet af sæsonen. 
  • Desinficér værktøjet, hvis du klipper sygt materiale væk.
  • Giv langtidsvarende gødning tre-fire gange i løbet af sæsonen. 
  • Hård beskæring foretages i marts-april og gør, at planten vil komme sig hurtigt.
  • Sporadisk beskæring og klipning kan i princippet foretages hele året, men er mest gunstig fra sankthans til midt i august.
  • Ryst gerne planten af og til, og fjern lange grene, der kommer frem.
  • Undgå, at bladene bliver våde, ved at vande planten nedefra

Men buksbom er da hårdfør?

For ganske få år siden var buksbom kendt som hårdføre planter, der kunne tåle alt. Men i løbet af de seneste 10 års tid er der kommet nogle alvorlige svampesygdomme til Danmark, som angriber buksbom og kan skade planterne alvorligt, typisk via planter importeret syd fra.

Buksbomkvistdød

Svampesygdommen buksbomkvistdød, Cylindrocladium buxicola, dukker desværre hyppigere op i Danmark end for blot få år siden. I England er den en ren plage og har ødelagt mange fine buksbomhække og formklippede skulpturer. Under fugtige forhold udvikles mycelium og sporer på bladenes underside, som spreder sig hurtigt fra plante til plante.
 
Buksbomkvistdød ses som sorte streger langs de grønne skudakser, hvor bladene vokser fra. Sporerne går først ind i bladene, og angrebene ses herefter som misfarvning af bladene. I begyndelsen er det mørke belægninger, senere visner bladene helt og vil falde af. Der findes ingen godkendte midler til at bekæmpe buksbomkvistdød. Flere haveejere fortæller dog, at udtræk af padderokke, der indeholder silicium, har en gunstig effekt.

Buksbomgrentørre

Svampesygdommen buksbomgrentørre, Volutella buxi, dukker op sidst på sommeren eller om efteråret og er ret almindelig i Danmark. Den trives ved temperaturer 5-25˚ under fugtige forhold og angriber normalt kun syge planter, fx planter, der allerede er angrebet af buksbomkvistdød.
Buksbomgrentørre ses som lyserøde til abrikosfarvede sporepuder på undersiden af blade og på skudakser. Er sporerne først inde, breder myceliet sig i karstrengene og videre til hele planten – også ned i rødderne. Angrebet kan være så alvorligt, at hele planten dør. Der findes ingen kendte bekæmpelsesmuligheder, og det eneste, du kan gøre, er at klippe de angrebne plantedele af og brænde dem. Hvis du vil have nye buksbom på samme sted, skal al jorden skiftes ud.

Igang med saksen, eller skift planterne ud

Jo oftere du klipper dine buksbom, des nemmere er arbejdet. Venter du for lang tid mellem klipningerne, bliver grenene tykkere, og det betyder, at arbejdet er hårdere og tager længere tid. Det er vigtigt, at både handsker og redskaber, der har været brugt på syge planter, desinficeres.
Vil du plante nye buksbom samme sted, skal al jorden skiftes ud. Skal du anlægge en ny buksbomhæk, så køb om muligt modstandsdygtige sorter produceret i Danmark for at være på forkant. Forhør dig hos din lokale planteskole.

Hvis dine buksbom er gået ud, er der ikke andet for end at fjerne dem helt. Måske er det en mulighed at erstatte dem med noget andet. I galleriet herunder er der nogle oplagte kandidater: