Buketter & kranse

Dyrk de smukkeste roser

af Pernille H. Wedderkopp og Susie Helsing Nielsen 2.04.2010
Hvad har Kronprinsesse Mary, Victor Borge og Ghita Nørby tilfælles? De har alle fået opkaldt en rosesort efter sig. Herunder følger en guide til at dyrke de smukkeste roser.

Roser trives i ganske almindelig havejord, som gerne må være en smule leret. Plantehullet skal være så stort og dybt, at rødderne kan foldes ud. Sørg for, at podestedet kommer 5-10 cm under jordoverfladen, så det er beskyttet mod frost.

Spred rødderne ud
Fyld hullet med vand, og lad det trække væk, inden du planter rosen. Fyld lidt jord ned i bunden, og hold herefter rosen med den ene hånd, spred rødderne godt ud i hullet, og hæld jord ned omkring rødderne med den anden. Inden hullet er fyldt helt op, rettes rosen op, og jorden trykkes godt til omkring rødderne. Fyld den sidste jord på, og vand herefter godt.

Brug organisk gødning
stedet for kunstgødning bør du hellere bruge en organisk gødning, som indeholder både næringsstoffer og organisk materiale. Denne form for gødning kan være et færdigpakket produkt, som kan købes på enhver planteskole, eller det kan være kompost eller champost. Kompost/champost lægges i et lag på 5-10 cm under roserne lige efter plantning og vedligeholdes herefter en gang om året hvert efterår, når roserne har smidt bladene, eller i marts/april, lige inden roserne skyder igen.

Beskær på dronningens fødselsdag
Det er vigtigt, at du klipper dine roser ned i et eller andet omfang, da beskæring stimulerer tilvæksten. Beskæringen bør ske, når der ikke længere er risiko for frost, og her er dronningens fødselsdag den 16. april en udmærket rettesnor. Start med at fjerne døde grene. Herefter klippes rosen ned lige over et udadvendt skud

sådan undgår du svamp og bladlus

Skab luft omkring planterne.

  • Vand helt nede ved jorden.

  • Overgød ikke

  • Hold jorden veldrænet.

  • Sæt mejsekasser op, da mejser gerne spiser bladlus.

  • Tiltræk nytteinsekter som mariehøns, svirrefluer og guldøjer, da deres larver spiser store mængder bladlus.

  • Hold øje med angreb og grib straks ind ved den første bladlus. Bladlus formerer sig ved jomfrufødsel.

  • Ved større angreb kan du prøve at spule roserne med vand eller sprøjte med brun sæbe-vand (1 del flydende brun sæbe til 10 dele vand).

de fire mest udbredte/solgte roser

'Ingrid Bergman'. Mørkerød, storblomstrende rose, som er god til afskæring.

  • 'Clair': Kraftigt duftende, storblomstrende rose med en sart lyserød farve. Rosen har det populære gammeldags look og en buskformet vækst.

  • 'White Cover': Hvidblomstret bunddækkerose, der danner et tæt buskads.

  • 'H.C. Andersen': Mørkerød, storblomstrende rose med en bred busket vækstform.

Værd at vide om roser

Køber du indendørs potteroser, så pas især på med at stille dem i et sydvendt vindue midt på sommeren. Så får de ganske enkelt hedeslag. Potteroser kan i øvrigt ikke tåle at tørre ud.

På gartnerierne vandes roserne ofte nedefra, så overskydende gødningssalte efterhånden vil ophobe sig i jordoverfladen. Når du kommer hjem med dine roser, vil det derfor være en god idé at vande dem grundigt igennem oppefra - gerne seks-otte gange - så saltene vaskes ud, inden de kommer til at beskadige planterne. Herefter holdes jorden fugtig, og der gødes regelmæssigt med flydende potteplantegødning.