Bekæmpelse af mosegrise
Dyr og insekter

Bekæmp mosegrise i haven

af 7.05.2023
Max Martinussen. Foto: Shutterstock.
Den er sød, men destruktiv, og modsat muldvarpen så er der ofte mange af dem – og de er svære at slippe af med. Her er alt, du skal vide om mosegrisen, dens huller og bekæmpelsen af dem.

Mosegrisen æder rødder og planter i haven og kan hurtigt ødelægge hele beplantninger, når først de er begyndt. Nogle steder ser man planter gå ud, efter at en mosegris har spist sig vej igennem dens rødder – andre steder ser man til gengæld ikke noget, når foråret skulle have budt på et forårsflor… men alle blomsterløg er blevet spist af mosegrise.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.

De fleste betegner mosegrisen som et skadedyr, da den er til stor irritation i haven uden at have et konkret formål i den. Muldvarpen lufter jorden, når den graver rundt, men mosegrisen er straks sværere at sige noget godt om. Jo, det skulle da lige være, at den ser ualmindeligt sød ud.

Sådan bekæmper du mosegrise i haven

Det er svært at komme mosegrise helt til livs. De formerer sig hurtigt, og uanset hvor mange du fanger, vil der altid være enkelte, der smutter væk. De indfinder sig i nærområdet og formerer sig igen – og snart vender afkommet tilbage.

Ofte er der tvivl om, hvad det dog er, der laver huller i haven - og om det faktisk er mosegrise, der er dukket op, da deres muldskud straks får de fleste til at sige muldvarp!

Mosegris eller muldvarp? Tegn på mosegrise…

Både muldvarpen og mosegrisen lever under jorden. Begge dyr laver muldskud, men for mosegrisen gælder det, at den også gerne vil op på jorden og færdes ofte for at finde føde. Derfor er de fleste af dens huller fri for jord, så den let kan komme ind og ud af dens underjordiske gange. Muldskuddene kommer af gravearbejdet, når nye gange bliver udfærdiget.

En muldvarp kan godt komme til at vælte planter, når de varper jorden op af sine gange, men mosegrisene gnaver og spiser planter. Et tydeligt tegn på mosegrise er derfor plantedele, der er gnavet i eller planter, der er gået ud, som følge af at deres rødder er spist. Muldvarpen er kødæder og spiser kun kød.

Både mosegrise og muldvarpe kan finde på at flytte ind i hinandens forladte boliger.

Mosegrisen i sit hul
En mosegris i åbningen ned til hulen. Her ses tydeligt, at en indgang ikke er et muldskud, men et decideret hul.

Hvad er en mosegris? Er det en rotte?

Mosegrisen er en studsmus, hvilket også er det korrekte danske navn for den. Den er i familie med rødmus og markmus. Den er 10-25 cm hvis man ikke måler halen med, og så har den en mørkebrun og nogle gange næsten sort pels. Den har et buttet hoved med små ører, der sidder tæt ind til hovedet.

Mosegrise ligner en sød udgave af en rotte. Den har en rottelignende hale, der sandsynligvis er skyld i den ene del af tilnavnet vandrotte - den ikke er i familie med rotten. Den anden del skyldes, at den ofte lever ved vand, i moser, ved søer og vandløb. Den svømmer gerne og finder også føde under vand.

Mosegrisen æder alt det lækre grønne

Ved vandet lever den af vandplanter og andet friskt grønt langs bredden. Mosegrise gnasker sig gladelig igennem rødder fra alle slags planter – i særdeleshed rodfrugter og blomsterløg. De kan hurtigt gøre skade på store beplantninger, dyrkede arealer og løgplæner.

Hurtig, hurtig formering!

Et skadedyr kan hurtigt blive en plage, hvis den formerer sig hurtigt. Mosegrisen får kuld på op til 8 unger ad gangen, og i løbet af et år får den op til 5 kuld. Den er drægtigt i snart tre uger.

Skadedyrsbekæmpelse: Mosegrise

Bekæmpelsen består oftest af fælder og fangstbaljer. Du kan i mange tilfælde benytte den samme fremgangsmetode som ved bekæmpelse af muldvarpe. Den eneste forskel er, at du skal have væsentlig flere fælder til opgaven end ved muldvarpe.

Tips til bekæmpelse af mosegrisen

  1. Start så snart, du opdager problemet.
  2. Brug fælder: mosegrisfælder, muldvarpefælder og rottefælder kan alle bruges.
  3. Sæt flere fælder op, jo flere jo bedre – og gerne flere ved hvert hul.
  4. Brug frugt som madding.
  5. Slå dig sammen med naboen – en enkelt mosegris i din have, betyder mange flere i nærområdet.

Fælder til mosegrisebekæmpelse

Du kan bruge muldvarpesakse til bekæmpelsen af mosegrise. Saksen skal graves ned i mosegrisens gange eller i et muldskud. Når fælder klapper, dør mosegrisen.

Der findes også mosegrisefælder, der placeres oven på jorden. De fungerer på samme måde som mange rottefælder, hvor rotten finder vej ind i fælden og bliver fanget.

Fangstbaljer er baljer eller spande, der er dybe nok til, at mosegrisen ikke kan springe ud af den igen, når først den er faldet i. Baljen graves ned, og i bunden lægges noget frugt, der vil være uimodståeligt for mosegrisen. Du kan være heldig, at rovdyr i nærområdet lærer, at der er mad i form af en forskræmt mosegris i bunden af baljen, og så får du hjælp til aflivning.

Det gælder for alle fælder, der ikke tager livet af mosegrisen, at du skal tjekke fælden ofte. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i fælder.

Mosegrisen elsker frugt
Brugt frugt som madding. Mosegrise elsker frugt.

Må jeg bekæmpe mosegrise med udstødningsgas?

Du må ikke selv gasse mosegrise. Heller ikke med udstødning. Nogle steder møder man historier om, hvor effektivt det er – men ud over, at du skal være autoriseret, hvis du skal bekæmpe mosegrise med gas, så er udstødningsgas ikke særligt effektivt. De mosegrise der ikke kvæles flygter og kommer igen, når der er blevet luftet ud.

Bekæmpelse med lyd: Ultralyd virker ikke

Der findes mange smarte anordninger både med solceller og batterier og med højfrekvente og lavfrekvente lyde, der skal stikkes i jorden, og på den måde skræmmer mosegrisen væk med ultralyd. Det lyder smart, men det virker ikke. Statens skadedyrslaboratorium har afkræftet påstanden om, at mosegrisen kan skræmmes væk af den slags produkter. Mosegrisen er mildt sagt helt ligeglad.

Heller ikke de gamle husmorråd med hvidløg og flasker…

På samme måde som med ultralyd er der ingen virkning ved at proppe hvidløg og flasker i mosegrisens gange. Vindens tuden i flaskerne er ikke meget anderledes end mange af de andre lyde, der er i mosegrisens habitat, og den vil med garanti ikke lade sig påvirke.

Mosegrisen vil heller ikke lade sig paralysere eller skræmme væk af et par hvidløg – hvis det mod al forventning ikke kan holde ud, at der ligger hvidløg lige der, hvor den er, vil den sikkert bare opholde sig en smule derfra, hvis ikke den da bare fjerner hvidløget. Men om den overhovedet lader sig genere i første omgang, er svært at påvise.

… og dog – hvad med de gamle sild?

Der er dog et enkelt husmorråd, som angiveligt skulle virke, og det er sild og sildelage. Der er dog ikke nogen videnskabelige kilder, der bekræfter dette trick, men der findes mange udsagn fra begejstrede haveejere, der har haft held med sild. Men før man hælder julesild ud i hele haven, bør man overveje, om der er risiko for at lokke rigtige rotter til – de skulle nemlig ikke sky gammel sild, snarere tvært imod elsker de det.

Katte virker med garanti!

Mosegrisen er en gnaver, og som med alt andet der pusler i det høje græs, er katte helt vilde efter at sætte kløerne i dem. Derfor er katte da også en oplagt løsning på problemet. Hvis du allerede har kat, eller din nabo har, så er det ikke sikkert, at dit mosegrisproblem når at komme ud af kontrol – men hvis ikke, og du har tilbagevendende problemer med skadedyr som mus og mosegris, så kan det være, at et nyt kæledyr er løsningen.

Det gør ikke spor, at mosegrisen bor under jorden – kattene skal nok få fat i dem, når mosegrisen i ny og næ henter lækkerier på overfladen.

Katten er også en del af en sundere bekæmpelsesfilosofien, der går ud på ikke at hidse sig op, købe fælder og gift (og få jagttegn, så også ræven kan bekæmpes). Bladlusene gør ikke noget og mosegrisen skal have lov - men uden fjender, så er der en risiko for at alle skadedyr tager overhånd - så en kat er god til at holde bestanden stangen, uden at vi skal punge ud til skadedyrsservice og fælder.

Professionel hjælp til bekæmpelse af mosegrise

En invasion af mosegrise kan være svær at bekæmpe, og som nævnt kræver det en hel del fælder. Det kan hurtigt blive dyrt i indkøb af fælder. Derfor kan det meget vel være, at prisen på en skadedyrsbekæmper er det billigere alternativ, og ofte er det langt den mest effektive løsning.

Professionelle er også uddannet i, og har tilladelse til, at anvende gift til bekæmpelsen. Ofte bliver der anvendt en gift, der anbringes i gangene som små perler, der udvikler giftig gas, der hurtigt dræber alle de mosegrise, der er hjemme. Nogle firmaer bruger også giftgas som pumpes direkte ned i gangene, eller gift som mosegrisen skal spise.

Her kan du se en oversigt over alle de skadedyr, der kan indtage både huset og haven.