Sådan renser du et tilstoppet afløb

Kaffegrums, fedt og madrester stopper med tiden køkkenvaskens afløb og vandlås. Lad dig ikke friste af skrappe kemikalier – de er så effektive, at de opløser skidtet, men også dine rør og pakninger.

Som regel sidder forstoppelsen i røret under risten eller i vandlåsen, og i mange tilfælde er det nødvendigt at skille vandlåsen ad. De fleste vandlåse er i dag af plast og kan skilles ad med hænderne – de lidt ældre kan let skilles ad med en papegøje- eller en rørtang. 

Følg vores 5 trin til proppen er fundet, og problemet er løst!

Det skal du bruge: Svupper, skruetrækker, papegøjetang, stiv ståltråd og et par engangshandsker.

Sådan fjerner du en forstoppelse i et afløb

 1. Forsøg først med en svupper. Pres en våd klud mod vaskens overløb, og pump!
 2. Åbn bundproppen på vandlåsen med en papegøjetang, og rens med ståltråd. 
 3. Afmontér vandlåsen, og rens røret på vasken.
 4. Tjek om sien er ren, skru den af, og rens den.
 5. Sidste mulighed: rens afløbsrøret med en afløbssplit. 

En afløbssplit er et særligt stykke VVS-værktøj, der kan føre en rensesplit lang ned i afløbsrøret. 

Tip: Placér en spand under afløbet, før du skiller det ad. 

Hvis problemet stadig ikke er løst, er det mere komplekst, og du må have hjælp af en fagmand. De fleste kloakservices har døgnvagt ved akut forstoppelse.

Rens afløbet, før det tilstopper helt

Hvis afløbet er ved at stoppe, og der stadig er passage, kan du rense afløbet ved at hælde kogende vand i afløbet. Almindeligt opvaskemiddel er fedtopløseligt, og i mange tilfælde kan en god portion direkte i afløbet afhjælpe fedtpropper. 

Et husmorråd til afløb, der er ved at stoppe: Hæld en halv deciliter natron i afløbet efterfulgt af et par deciliter eddike. Når blandingen har virket skylles efter med kogende vand. 

Forstoppet afløb i håndvasken på badeværelset

I badeværelset er det ofte en blanding af hår og sæberester, der har dannet en prop.

Hvis vandet løbet langsomt ud, kan det være, at det er vaskens bundprop, der er snavset. Hiv den op, og rens den med opvaskemiddel og varmt vand. 

På håndvasken i badeværelset er vandlåsen ofte en såkaldt pungvandlås. Se f.eks. billedet øverst. Hvis du vil rense afløbet her, er fremgangsmåden den samme som ved køkkenhåndvasken.  

I badeværelset er vaskens afløb ofte forbundet med gulvafløbet. I det tilfælde er der ingen vandlås under vasken. Hvis ikke forstoppelsen er ved vaskens rist, så er den det i røret, der forbinder vask og gulvafløb eller i gulvafløbet selv. Forsøg med svupperen i gulvafløbet som det første. 

Rensning af et stoppet gulvafløb

For gulvafløb er det ligesom håndvasken ofte hår og sæbe, der er skyld i, at vandet ikke kan løbe ud. Brug engangshandsker, når du arbejder med afløbet. 

 1. Rens først risten.
 2. Løft risten af med en skruetrækker. 
 3. Forsøg med en svupper.
 4. Brug ståltråd til at rense afløbsrøret. 
 5. Er der en vandlås i gulvafløbet, kan du løfte den op og rense den.
 6. Brug evt. en haveslange til at spule direkte i afløbet.  

Stoppet afløb i badekaret

Afløbet til et badekar går som regel til et gulvafløb på samme måde, som mange håndvaske gør det. Her kan du forsøge med svupperen, på badekarrets bunddræn eller i gulvafløbet. Hvis det ikke virker, er det ofte nødvendigt med hjælp fra en professionel. 

Vedligehold dine afløb

Ved at vedligeholde dine afløb undgår du. at problemerne opstår, og at der opstår skader på kloakeringen. Rens dem jævnligt ved at skylle dem med kogende vand og lidt opvaskemiddel – gerne en gang om ugen. 

Tænk over, hvad du skyller ud i afløbet. Madrester, flydende fedt, hår og kaffegrums er bedre at komme i skraldespanden.