kend dit ukrudt
Ukrudt

Kend dit ukrudt

af Nanna Louise Teckemeier 22.04.2020
Foto: Frank Kirkegaard, Mikkel Bækgaard, Britt Lindemann, Tina Brok Hansen, Hanne Gabel Christensen og Shutterstock.
Her får du tips til at blive ukrudtsfri, beskrivelser af ukrudtsplanterne, og råd til hvordan du slipper af med dem enkeltvis.

Snart pibler det grønne op af jorden - også ukrudtet. Her er syv ukrudtsplanter, som er gode at kende, så du ved, hvordan du skal tackle dem, hvis de dukker op i din have.

kend dit ukrudt

Kend dit ukrudt — tips til ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsfri i 3 trin

  1. Vær tidligt ude. Jo mindre ukrudtsplanterne er, når du fjerner dem, jo bedre. Det er lettere at bremse planternes spredning end at udrydde dem, når først de er etableret.
  2. Vær vedholdende. Luger du en eller flere gange hver uge, så ukrudtet aldrig når at folde grønne blade ud, vil selv det mest sejlivede ukrudt ikke kunne tage magten.
  3. Smid aldrig ukrudt på komposten! Plantedele, rødder og frø kan overleve og spredes i haven sammen med komposten. Smid ukrudtet til forbrænding i stedet.

Læs mere: 6 tips til brug af ukrudtsbrænderen.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.

Sådan ser ukrudtet ud

Kend dit ukrudt: Agerpadderok

1. Agerpadderok

Spreder sig med underjordiske udløbere, som går dybt og let knækker, når du prøver at luge dem op. Hver lille rodstump kan blive til en ny plante.

Bekæmpelse: Svær. Udsult planten ved at fjerne alt grønt, så snart det viser sig. Større områder kan dækkes med sort plastik for at skygge planterne væk. Det kan tage flere år. Rødder graves forsigtigt op med en greb – pas på, de ikke knækker.

Kend dit ukrudt: Agersnerle

2. Agersnerle

Har lange stængler, som slynger sig om andre planter. Spreder sig under jorden med meterlange rødder både i bredden og dybden samt ved frø. Selv små rodstumper kan blive til en ny plante.

Bekæmpelse: Svær. Fjern forsigtigt rødderne med en greb, så de ikke brækker i små stykker. Hold snerlen under kontrol ved at luge ofte med håndkraft eller et hakkejern. Kan kvæles ved at dække jorden med sort plastik et-to år.

Kend dit ukrudt: Almindelige fuglegræs

3. Almindelig fuglegræs

En krybende og pudedannende plante, som får små, hvide blomster. Fuglegræs er besværlig, fordi den producerer rigtig mange frø, som spirer i køkkenhaven eller blomsterbedene. Her udkonkurrerer den nemt de små grønsagsplanter, hvis ikke du er på vagt.

Bekæmpelse: Nem. Fuglegræs er heldigvis nem at luge væk. Vær ekstra omhyggelig i køkkenhaven, mens dine afgrøder spirer. Fjern planterne, før de sætter frø.

Kend dit ukrudt: Skvalderkål

4. Skvalderkål

Skvalderkål breder sig med underjordiske, sprøde jordstængler, som let knækker. Får hvide blomsterskærme om foråret, de spæde blade kan spises som spinat.

Bekæmpelse: Medium. Lug grønne dele væk, og fjern så meget af rødderne som muligt. Det kan være svært, da de filtrer sig ind i andre planters rødder, fx i staudebedet. En bræmme med græs, som ofte slås, forhindrer skvalderkål i at brede sig.

Kend dit ukrudt: japansk pileurt

5. Japansk pileurt

Meget aggressiv ukrudtsplante, som breder sig med frø og underjordiske udløbere. Danner tætte krat på en-tre meters højde. Et stadig større problem i danske haver og natur.

Bekæmpelse: Svær. Dukker pileurt op i din have, så fjern den straks med så meget rod som muligt. Sørg for at fjerne alle plantedele og få alle rodstumper med op. Bare 1 cm rodstængel kan blive til en ny plante, og grønne plantedele kan også let slå rod.

Japansk pileurt er en invasiv art. Hjælp din kommune, og indberet den, hvis du finder den.

Kend dit ukrudt: mælkebøtte

6. Mælkebøtte

Mælkebøtten spreder sig via frø, som bæres vidt omkring med vinden og spirer mellem fliser og i græsplænen. Hver plante lever kun et år og breder sig ikke.

Bekæmpelse: Nem. Fjern mælkebøtterne med rod ved hjælp af et mælkebøttejern. Imellem fliser kan du bruge en ukrudtsbrænder. Den er ikke svær at bekæmpe, men de mange, spirevillige frø gør, at mælkebøtter altid vil dukke op igen.

Kend dit ukrudt: Brændenælde

7. Brændenælde

Stor nælde, populært kaldet brændenælde, breder sig med frø eller underjordiske udløbere. Skal holdes i skak, men er ikke blandt de mest aggressive ukrudtsplanter. Går du op i biodiversitet, så lad lidt nælder blive i haven for sommerfuglenes skyld.

Bekæmpelse: Nem. Lug nælderne væk (husk handsker!) med så meget rod som muligt. Et græsbælte, der slås med plæneklipper, forhindrer dem i at brede sig.

Spiseligt ukrudt

Der er intet der er så skidt, at det ikke er godt for noget. En del af det almindelige ukrudt i haven kan faktisk spises. Det gælder både brændenælder, skvalderkål og mælkebøtter — og mange andre! Læs vores guide til spiseligt ukrudt her.